Etki Mekanizması

etki-mek-2

etki-mek-1

 • pH: 2,3 (İrritasyon değildir, Doğrudan zararlı patojeni etkiler)
 • Redoks potansiyeli: + 1100 – 1200 mV (Yüksek EP Gücü) ( Bilinen En Güçlü Redoks Gücüne Sahiptir)
 • Etken madde konsantrasyonu: %0,024 (240 ppm; mg/l; %w/w)
 • Etken madde: Sodyum Hipoklorit (Cas. No. 7681-52-9), (İçme Suyunda Bulunan Miktara Göre Çok Daha Azdır.)
 • Bioxi®‘nin şimdiye kadar erişilmemiş dezenfekte eden bir etkisi vardır. Bioxi®, şimdiye Kadar bilinen mono yöntemlere (Örn. Klor) % 300 oranda daha güçlüdür.
 • Elektro aktive Edilmiş Bioxi® 17-25 molekül gruplu sudan , molekül grup yapısı itibariyle çok daha küçük (5’li – 7′ li) molekül grup yapısına sahiptir. Klasik Elektrolize Yöntemlerin dışında İlerici Yeni bir Teknoloji Kullanılarak Özel Reaktörlerde Su Molekül Gruplarının İşlenerek Aktive Edilmesi Esasına Dayanır. Özel Grup Yapılı su molekülleri elektron bakımından Fakir hale getirilir. Bu özelliğinden dolayıdır ki zararlı mikroorganizma Zarından elektron çalarak, patojenlerin hücre zarında ciddi hasar verir.
 • Bioxi®, zararlı patojenlerin hücre duvarından geçerek hücre çekirdeklerine ulaşır ve onları parçalayarak yok eder. Zararlı patojen Süper Aktif Bioxi® ile bağışıklık kazanmasına fırsat kalmadan etkisiz hale gelir.
 • Bioxi®,  Zararlı Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisi: Sodyum Hipoklorit (NaOCl) çözeltileri ve ürünün sahip olduğu yüksek ORP ve ideal pH değeri sayesinde dezenfeksiyon etkisini çok hızlı bir şekilde gösterir. İçeriğinde Bulunan Sodyum Hipoklorit Miktarı İçme sularında bulunan miktarından çok daha az miktarda bulunmaktadır.
 • Bioxi®, Zararlı Mikroorganizmaların hücre zarı üzerindeki por deliklerini tıkayarak patojen organizmanın yaşamsal faaliyetlerini engelleyerek patlamasına neden olur.
 • Bioxi®’ nin yapısında bulunan elektriksel yük (ORP)  sayesinde mikroorganizmanın hücre duvarındaki moleküllerden fiziksel etki ile elektron koparır böylelikle patojen hücre duvarının yırtılmasını sağlayarak mikroorganizmaların bir sonraki nesilleri Bioxi®’ ye karşı direnç geliştiremezler.
 • Bioxi®’ nin yapısında bulunan Sodyum Hipoklorit (NaOCl) muhtevasında bulunan Kullanılabilir Aktif Klor (FAC) sayesinde mikroorganizma içinde dönüşü olmayan tahribat yapar. Sodyum Hipoklorit (NaOCl) muhtevasında bulunan Kullanılabilir Aktif Klor (FAC) sayesinde etkili ve geniş spektrumlu yüksek düzey dezenfektan maddedir.
 • Bioxi®, Vejetatif bakteriler, virüsler ve funguslar gibi zararlı mikroorganizmalar üzerinde etkili bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmektedir. Bioxi®, dezenfektan etkisini bir dakikadan ( < 1dk ) daha kısa bir sürede göstermektedir.
 • Bioxi®, Patojenleri Yok Ettiği gibi Faydalı mikroorganizmalar üzerinde yıkıcı bir etki yapmaz. Bu çok önemli olan özellik Bioxi’ nin sahip olduğu özel yük dengesine ve faydalı mikroorganizmaların hücre zarındaki yük dengesiyle ilişkilidir.
dezenfektanci.com | Online Satış