Alkol Bazlı Hijyenik Mendil

  • Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için sık kullanıma uygun formüle edilmiştir.
  • Cilt koruma sistemine sahip olup sürekli kullanımdan dolayı alkole bağlı cilt kurumasına yol açmaz.
  • QAC dezenfentanlarla ve alkol retardasyon sistemiyle desteklenen formülü sayesinde bakteri ve virüslere karşı etkin bir dezenfeksişyon ve cilt üzerinde uzun süreli bakteriyostatik etki sağlar.
  • Alhedit, fenol, hidrojen peroksit ve yıkama maddeleri ile birleştiğinde inaktif hale geçebilecek klorheksidin be benzeri maddeler içermez.
  • Hasta bakımı sırasında, nötropenik ve immünsüpresif hastalarla temastan önce, izolasyon odasında bulunan hastalarla temastan önce ve sonra, enjeksiyon öncesi cilt antisepsisi için, invaziv girişimlerden önce ve sonra, eldiven giymeden önce ve sonra, özellikle iş yükünün, hasta sayısının yoğun olduğu ünitelerde gün içinde sık kullanıma uygundur.
  • Halk sağlığı alanında kullanıma uygundur.
  • Bioxi bakterisidal, fungisidal ve virusidal etkilidir.

Bioxi Alkol Bazlı Hijyenik Mendil
Bioxi Alkol Bazlı Hijyenik Mendil
Bioxi Alkol Bazlı Hijyenik Mendil

Previous
Next

dezenfektanci.com | Online Satış